•  እባክዎ አገልግሎቱን አዘጋጅተን እንድንሰጥዎ በጥንቃቄ አንብበው አስፈላጊውን ማስረጃዎች ከነፎቶ ኮፒያቸው አያይዘው ያቅርቡ/ይላኩ፡፡ በፓስታ የሚላኩ ማናቸውም ኮፒ ሰነዶች አገልግሎት ጠያቂው ባለበት ፕሮቪንስ በኖታሪ ፐብሊክ ስለ ትክክለኛ ቅጂነታቸው ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ሀሰተኛ ሰነዶችን ለመከላከል እንዲቻል ተወካዮች ውጭ ጉዳይ ቀርበው ጉዳይ ሲያስፈጽሙ ዋናውን የክፍያ ደረሰኝ ከዋናው የውክልና ሰነድ ጋር አያይዘው ማቅረብ ይኖርባቸዋል።
 • ዜግነትዎ ኢትያጵያዊ ከሆነ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካልዎት
  • ኤምባሲው ዘንድ በአካል የሚቀርቡ ከሆነ የውክልና ሰነዱን ኦፊሰሩ ባለበት ፈርመው ማስፈፀም ይኖርቦታል።
  • ውክልናው በመልዕክት / mail / የሚልኩ ከሆነ ሰነዱን ኖተራይዝ አድርገው አድራሻዎ የተጻፈበት
   መመለሻ ፖስታ ከነቴምብሩ አብሮ መላክ።
 • የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው እና አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት
  የሌላቸው
  ከሆኑ
  • ውክልናውን በአማርኛና በእንግሊዝኛ ተጽፎ ኖተራይዝ በማድረግ ካናዳ ውጭ ጉዳይ ሚ/ር በመላክ አረጋግጦ ማቅረብ/መላክ
  • አገልግሎቱን በፓስታ ቤት በኩል ለምትጠይቁ አመልካቾች እባክዎ መላኪያዎም ሆነ መመለሻ ፖስታዎ ትራኪንግ ቁጥር ባለው የፖስታ አገልግሎት እንዲጠቀሙ እንመክራለን፡፡

የፖስታ አላላክ መመሪያ

 • በፖስታ ቤት አማካኝነት ውክልና የምትጠይቁ ባለጉዳዮች መላኪያም ሆነ መመለሻ ፖስታ መጠቀም የሚኖርባችሁ Tracking Number ባለው FEDEX ወይም UPS  ወይም ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ መሆን ይገባዋል፡፡
 • የላኩት ፖስታ ወደ ኤምባሲያችን ለመድረሱ ፖስታውን በላኩበት  የTracking Number በመጠቀም ማወቅ ስለሚችሉ እባክዎት ፖስታውን  ኤምባሲ መድረሱን ለማወቅ አይደውሉ፡፡ 

 

ሀ. አትዮጵያዊ ዜግነት ላላቸው

ለ. ትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለያዙ

ሐ. የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው ወይም አገልግሎቱ 
    የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው

 


 ሀ. የኢትዮጵያዊ ዜግነት ላላቸው

   መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1.  ውክልናውን አዘጋጅቶ ማቅረብ/መላክ

2.  የታደሰ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ

3.  በካናዳ አገር ያሉበትን ስታተስ የሚያሳይ ማስረጃ  ኮፒ

             ሀ.ቋሚ የካናዳ መኖሪያ ፍቃድ ወይም

ለ. ቋሚ የካናዳ መኖሪያ ፍቃድ  ከሌለዎት የኢሚግሬሽን ስታተስዎን የሚያሳይ ማስረጃ ወይም

ሐ. የስራ ፍቃድ ወይም

መ. አንድ ፎቶግራፍና ፊርማ ያለበት ካሉበት ሐገር የተሰጠ መታወቂያ፣

4.  የአገልግሎት ክፍያ $ 79.50 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ

 •  መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/

5. ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ 
    Tracking Number ያለው FEDEX ወይም UPS  ወይም ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ
    ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ መሆን ይገባዋል፡፡

TOP 


 

 ለ. ትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለያዙ

    መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1.  ውክልናውን አዘጋጅቶ ማቅረብ/መላክ

2 . የታደሰ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኮፒ

3.  አገልግሎቱ የፀና የካናዳ ፓስፖርት፣

4.  አንድ ፎቶግራፍና ፊርማ ያለበት ካሉበት ሐገር የተሰጠ መታወቂያ፣

5.  የአገልግሎት ክፍያ  $79.50 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ

 • መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/

6 . ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ
     Tracking Number ያለው FEDEX ወይም UPS  ወይም ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ
     ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ መሆን ይገባዋል፡፡

 TOP   
 


ሐ. የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው ወይም

       አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው

    መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1.  በአማርኛና በእንግሊዘና ጽፈው ያዘጋጅቱን ውክልና በመጀመሪያ ባሉበት ፕሮቪንስ በኖታሪ ፐብሊክ 
    ቀጥሎ ኦታዋ በሚገኘው የካናዳ ውጭ ጉዳይ ሚ/ር በመላክ አረጋግጦ ማምጣት።

2.  ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ኮፒ፣

3.  አንድ ፎቶግራፍና ፊርማ ያለበት ካሉበት ሐገር የተሰጠ መታወቂያ፣

4.  የአገልግሎት ክፍያ $122 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ

 • መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/

5.  ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ
     Tracking Number ያለው FEDEX ወይም UPS  ወይም ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ
     ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ መሆን ይገባዋል፡፡

TOP

QUICK LINKS

 

 

ለውድ ተገልጋዮቻችን በሙሉ፡-

 

ኤምባሲያችን በፓስፖርት፣ ቪዛና የሰነድ ማረጋገጫ አገልግሎቶች ላይ ባለው የምንዛሪ ልዩነት የዋጋ ለውጥ ያደረገ መሆኑን እየገለጸ አገልግሎቶቹንና የዋጋ ዝርዝር በተመለከተ በድኅረ ገጻችን Consular Section በሚለው ሜኑ ስር የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ

ኦታዋ ካናዳ

 

 

ለሁሉም ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን

 

በካናዳ በጉዲፈቻ መንገድ የመጡ ህፃናትና ወጣቶች እንዳሉ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም ሚሲዮናችን እነዚህን ዜጎች በማግኘትና ፍላጎት ያላቸውን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማገናኘት እንዲሁም ያሉበትን ሁኔታ ኤምባሲው ለማወቅና ለመደገፍ ስለፈለገ ይህ መረጃ እንዲደርሳቸውና አድራሻቸውን እንድታሳውቁን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

 

ስልክ ቁጥር (613) 565 6637 ext 204፣ 207፣ 213

 

ወይም በኢሜል፡ info@ethioembassycanada.org

 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ኤምባሲ ኦታዋ

 

 

Announcement Agraf

For all types of Visas /ለሁሉም ዓይነት የቪዛ ጥያቄ / 

Use online E-Visa:
https://www.evisa.gov.et/#/home
Announcement [ለውድ ተገልጋዮች!!] Agraf

ጉዳዩ፡ የውክልና ሰነዶችን የማረጋገጥ አገልግሎት አሰራር ላይ የተደረገ ለውጥን ይመለከታል፡፡
ከዚህ ቀደም አገልግሎቱ ያላበቃ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ወይም አገልግሎቱ ያላበቃ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለያዛችሁ ተገልጋዮች ያዘጋጃችሁትን ውክልና ኖታሪ [ Notary] በማድረግ ብቻ ወደ ኤምባሲያችን በመላክ የማረጋገጥ ስራ ስናከናውን መቆየታችን ይታወቃል፡፡ ሆኖም ከሰኔ 14 ቀን 2010 ዓ/ም [ ከጁን 21/2018] ጀምሮ ማንኛውም ወደ ኤምባሲያችን የሚላኩ ኖታሪ [ Notary] የተደረጉ የውክልና ሰነዶች ወደ ኤምባሲያችን ከመላካቸው በፊት እንደሌሎች ሰነዶች ኦታዋ በሚገኘው የካናዳ ግሎባል አፌየርስ [ Canadian global Affairs in Ottawa ] ከተረጋገጡ በኋላ ወደ ኤምባሲያችን መላክ እንደሚኖርባቸው በአክብሮት መግለጽ እንወዳለን፡፡በሌላ በኩል የውክልና ሰነድ መስጠት ለሚፈልጉ ቫሊድ የሆነ የኢትዮጵያ ፓስፖርትና ትውልደ ኢትዮጵያ መታወቂያ ያላቸው ተገልጋዮች ኤምባሲው ጽ/ቤት በአካል ቀርበው ሰነዱ ላይ በመፈረም በቀላሉ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡   

ቆንስላ አገልግሎት 

ለበለጠ መረጃ እባክዎ www.ethioembassycanada.org ይጎብኙ፡፡


 

USEFUL LINKS

EMBASSY OF ETHIOPIA
WASHINGTON DC, USA

WWW.ETHIOPIANEMBASSY.ORG


ETHIOPIAN CONSULATE GENERAL
LOS-ANGELES, LA, USA

WWW.ETHIOCONSULALA.ORG


ETHIOPIAN MISSION TO THE UN
NEW YORK, USA

WWW.ETHIOPIANMISSION-NY.ORG


MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ADDIS ABABA, ETHIOPIA

WWW.MFA.GOV.ET

 


 

Embassy's Address


 Embassy Address:

1501-275 Slater Street, Ottawa Ontario
K1P 5H9 Canada 

Tel (613) 565 6637 / Fax (613) 565 9175

 Email: info@ethioembassycanada.org  

For consular services

Email: consular@ethioembassycanada.org


 

Copy right ©2014 - Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ottawa, Canadan