•  አገልግሎቱን ለማግኘት ሲያመለክቱም ሆነ ሲረከቡ በአካል ወደ ኤምባሲ መቅረብ የግድ አይጠበቅብዎትም። በመሆኑም አገልግሎቱን የምንሰጠው በዋናነት በፖስታ ቤት በኩል ተረክበን የምናስተናግድዎ በመሆኑ ወደ ኤምባሲው ሲልኩም ሆነ የተዘጋጀልዎትን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ወደ እርሶ መልሰን  ለመላክ ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number ባለው FEDEX ወይም  UPS   ይጠቀሙ። ኤምባሲው መታወቂያ ካርድዎ ከኢትዮጵያ እንደተረከበ በተቻለ ፍጥነት ይልክልዎታል።
  • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ5 አመት የሚያገለግል ይሆናል፡፡ መታወቂያ ካርዱን በጊዜው ካላሳደሱ መቀጫ ስላለው እባክዎ የአገልግሎት ዘመኑ ሳያበቃ መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ፡፡ነገር ግን ቅጣቱ ላልተወሰነ ጊዜ የተራዘመ ቢሆንም የመታወቂያው የአገልግሎት ዘመን ከማብቃቱ በፊት ማሳደስ እንደሚገባዎ አይዘንጉ!!!
  • የአገልግሎት ዘመኑ እስካላበቃ ድረስ  መታወቂያ ካርዱን በመያዝዎ ያለ ቪዛ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ፡፡
  • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም አዲሱን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ሲወስዱ የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግዎትም፡፡
 • እባክዎ ከጉዞዎ ወይም ከታደሰ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ 45 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅብዎታል፡፡

የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ አሰጣጥ

ሀ. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርዱን ሲጠይቅ

ለ. አካለ መጠን ላልደረሰ  የኢትዮጵያ ተወላጅ  ልጅ ስለሚሰጥ አገልግሎት፤

ሐ. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ሲጠይቁ

መ. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ሲጠይቁ

ሠ. በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ

ረ. በተበላሸ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ምትክ ሲጠይቁ


 ሀ. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርድ ሲጠይቅ፣

1. መጠየቂያ ቅጽ-1 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)
2.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት(አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት)ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ ፣
3.በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ማስረጃ፣

 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ማንዋል(ሰማያዊ)ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ፎቶግራፍ፣ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ እንዲሁም አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ ማያያዝ፤ ወይም
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ አዲሱ ማሽን ሪዴብል(ቀይ ቡኒ)ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ፎቶግራፍ፣ፓስፖርቱ የተሰጠበትና  የአገልግሎት ጊዜው ያበቃበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፤ ወይም
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ከነበሩ የስጋ(Biological)ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ ዋናው የሰነድ ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ዋናው ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ዋናው የሰነድ ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣

4.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ 
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና  
  ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት
  አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
   (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)
5.ሦስት(3)የፓስፖርት መጠን (3x4cm)ያለውና ቢያንስ  ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
6.የአገልግሎት ክፍያ 256.50 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር/money order/
7.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
  ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


 ለ.አካለ መጠን ላልደረሰ የኢትዮጵያ ተወላጅ ስለሚሰጥ አገልግሎት፣ 

1. ዕድሜው 18 ዓመት  ያልሞላው  የኢትዮጵያ  ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ  የተቀበለ  የውጭ  ዜግነት  ያለው ሰው ልጅ 
    በወላጅ  አማካኝነት  የሚከተሉት ሲሟሉ:-

        1.1  መጠየቂያ  ቅጽ-1  በሁለት  ኮፒ  መሙላት  (Click here to download)                  

        1.2  የታደሰ  የውጭ  አገር  ፓስፖርት  (አገልግሎቱ ቢያንስ  ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው  ሰነድ  ወይም  በኖታሪ ፐብሊክ
                የተረጋገጠ  ሁለት  ኮፒ ፣       
         
        1.3  የልጁ  የተረጋገጠና ሕጋዊ  የልደት የምስክር ወረቀት (በኖታሪ ፐብሊክ እና በሚመለከተው የውጭ ጉዳይ መ/ቤት በኩል የተረጋገጠ)
               ዋናው ከሁለት  ቅጅ  ጋር፣ 
       
       1.4   የወላጅ  የአገልግሎቱ  ጊዜው ያላበቃ የኢትዮጵያ  ተወላጅነት መታወቂያ  ካርድ ዋናው ሰነድ ወይም  በኖታሪ ፐብሊክ
                የተረጋገጠ  ሁለት  ኮፒ ፣               
        
        1.5  ሦስት(3)  የፓስፖርት  መጠን (3x4cm) ያለውና  ቢያንስ  ከ6ወር ወዲህ  የተነሱት ፎቶግራፍ  (ሁለቱ ጆሮዎች
                የሚታዩ፣ መደቡ  ነጣ ያለና ከጀርባው  ሙሉ  ስም የተጻፈበት)፣              

        1.6  ዕድሜያቸው 14 ዓመት  የሆናቸው፣ ከ14 ዓመት በላይና  18 ዓመት ያልሞላቸው  ልጆች  አሻራ  መስጠት ይኖርባቸዋል።  
               የጣት አሻራ  በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ 
               ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ  የጣት አሻራ መውሰጃ  ቅጽ/ form/  ላይ አሻራዎን ሰጥተው  ዋናውንና  ኮፒውን መላክ።
               ሆኖም  ድርጅቶቹ  የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው  በኩል የተዘጋጀውን  የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ
               መጠቀም ይችላሉ።    (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)     
        
        1.7  የአገልግሎት  ክፍያ  26  የካናዳ  ዶላር  ለኢትዮጵያ  ኤምባሲ  የተፃፈ  መኒ ኦርደር/money order/
        1.8  አድራሻዎ  የተጻፈበት  ቅድሚያ  የተከፈለ  አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ  የካናዳ  ፖስታ  ወይም Tracking Number
                ያለው  (FEDEX ወይም UPS)  ከነቴምብሩ  አብሮ  መላክ፣
Top


  . የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ
     ካርድ ለሚጠይቁ፣

1.መጠየቂያ ቅጽ-2 በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download)
2.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት ግለሰብ አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወር የፀና የውጭ አገር
  ፓስፖርት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.ከተሰጠበት ሀገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ (ጋብቻው ቢያንስ ለሁለት ዓመት የፀና መሆን ይኖርበታል።)
4.መታወቂያው እንዲሰጥ የሚወሰነው ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ መሃላ ሰነድ ተያይዞ ሲቀርብ
  ነው። (Click here to download BOTH FORMS)  /ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/
5.የባል ወይም የሚስት አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ መታወቂያውን
  ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት/ላት ግለሰብ ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm)ያለውና
  ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም
  የተጻፈበት)፣
7.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት/ላት ግለሰብ የጣት አሻራ ማቅረብ ይጠበቅበታል/ባታል።
  የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች
  ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው
  ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል
  የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
     (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)፣
8.የአገልግሎት ክፍያ 256.50 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
9.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


መ.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ሲጠየቅ፣

 • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ5 ዓመት የሚያገለግል ይሆናል። የአገልግሎት ዘመኑ ሲያበቃ እባክዎ በጊዜው መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ።
 • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ከ6 ወር በላይ ሳያሳድሱ ከቆዩ ያላሳደሱበትን ምክንያት የሚገልጽ ማመልከቻ አያይዘው ማቅረብ ይኖርብዎታል።
 • የአገልግሎት ዘመኑ እስካላበቃ ድረስ መታወቂያ ካርዱን በመያዝዎ ያለ ቪዛ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ።
 • እባክዎ ከጉዞዎ ወይም ከታደሰ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ ከ45 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅብዎታል።      

1.መጠየቂያ ቅጽ-3 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)፣
2.የአገልግሎት ዘመኑ ያበቃው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውንና ሁለት ኮፒ፣
3.በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ማስረጃ፣

 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ወይም
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ከነበሩ የስጋ(Biological)ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት
  ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣

4.አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወር የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት
  ኮፒ፣
5.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm) ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች 
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
6.በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እድሳት ጥያቄ ከሆነ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ
  ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download BOTH FORMS) /ቅፅ-7
  እና /ቅፅ-8/
 በሁለት ኮፒ ተያይዞ ሲቀርብ፣
7.አገልግሎቱ የፀና የባል ወይም የሚስት የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ መታወቂያውን
  ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
8.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን
  መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture 
  FORM)፣
ሆኖም ከዚህ በፊት የነበረዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና 
  አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።  
9.የአገልግሎት ክፍያ 256.50 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
10.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
 ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


ሠ.በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ፣
1.መጠየቂያ ቅጽ-4 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)፣
2.መታወቂያው ስለመጥፋቱ በግለሰቡ የተጻፈ ማመልከቻ፣እንዲሁም ከተቻለ ስለመጥፋቱ የሚገልጽ ዝርዝር የፖሊስ
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት(አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ 
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
4.የቀድሞ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ሁለት ኮፒ(የመታወቂያው ኮፒ ከሌለዎ መቼ እና ከየት እንደወሰዱት
  የሚገልጽ ማስታወሻ አያይዘው ይላኩ።)
5.ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የጠፋው መታወቂያ ካርድ በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ ከሆነ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የትዳር ጓደኛ
  ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ(Click here to download BOTH FORMS)
 
/ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/ በሁለት ኮፒ እንዲሁም የባለቤቱ/ቷ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ
  መታወቂያውን ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች
 
ውስጥ አንዱን ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
7.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን 
  መላክ።ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።(ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture
   
  FORM)፣
 ከዚህ ቀደም የነበርዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና አሻራ
  ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።  
8.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm) ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ  ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
9.የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/ ሆኖ

    ሀ.በጠፋ ምትክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰጥ 308 የካናዳ ዶላር፣
    ለ.በጠፋ ምትክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሰጥ  384 የካናዳ ዶላር፣
    ሐ.በጠፋ ምትክ ለሦስተኛ ጊዜና ከዚያ በላይ ሲሰጥ 513 የካናዳ ዶላር፣

10.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
 ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


ረ.በተበላሸ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ፣
1.መጠየቂያ ቅጽ-4 በሁለት ኮፒ (Click here to download)፣
2.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት (አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ 
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.የተበላሸው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውን ከሁለት ኮፒ ጋር፣
4.ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
5.የተበላሸው መታወቂያ ካርድ በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ ከሆነ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የትዳር
  ጓደኛ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download BOTH
  FORMS) 
/ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/ በሁለት ኮፒ እንዲሁም የባለቤቱ/ቷ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ
  እና የትውልድ መታወቂያውን ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር
  ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች
ውስጥ አንዱን ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን
  መላክ።ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ 
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።(ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture
  FORM)፣
 ሆኖም ከዚህ በፊት የነበረዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና
  አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።
7.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ(ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ
  ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
8.የአገልግሎት ክፍያ 282 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
9.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


 

Embassy's Address

 Embassy Address:

1501-275 Slater Street, Ottawa Ontario
K1P 5H9 Canada 

Tel (613) 565 6637 / Fax (613) 565 9175

 Email: info@ethioembassycanada.org  

For consular services

Email: consular@ethioembassycanada.org

Copy right ©2014 - Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ottawa, Canadan